• head_banner

40km 100G CFP2-ER

  • 40KM 100G CFP2

    40KM 100G CFP2

    100G CFP2 ER4 optički primopredajnik integriše put odašiljanja i prijema u jedan modul.Na strani odašiljanja, četiri trake serijskih tokova podataka se obnavljaju, regulišu i prosleđuju na četiri laserska drajvera, koji kontrolišu četiri elektroapsorpciono modulisana lasera (EML) sa 1296, 1300, 1305 i 1309 nm centralnim talasnim dužinama.Optički signali se zatim multipleksiraju u jednomodno vlakno kroz industrijski standardni LC konektor. Na strani prijema, četiri trake optičkih tokova podataka su optičkiDE-multipleksiranointegriranim optičkim demultiplekserom.Svaki par podataka se obnavlja pomoću PIN-afoto-detektoritransimpedansapojačalo,ponovo vremenski, i proslijeđen na izlazni drajver.Ovaj modul karakteriše ahot-pluggedelektrični interfejs, niska potrošnja energije i interfejs za upravljanje MDIO.