• head_banner

10KM 100G CFP2-LR

  • 10KM 100G CFP2

    10KM 100G CFP2

    TheCFP2 LR4 optički primopredajnik integriše put odašiljanja i prijema u jedan modul.Na strani odašiljanja, četiri trake serijskih tokova podataka se obnavljaju, regulišu i prosleđuju na četiri laserska drajvera, koji kontrolišu četiri elektroapsorpciono modulisana lasera (EML) sa 1296, 1300, 1305 i 1309 nm centralnim talasnim dužinama.Optički signali se zatim multipleksiraju u jednomodno vlakno preko industrijskog standardnog LC konektora. Na strani prijema, četiri trake optičkih tokova podataka se optički demultipleksiraju pomoću integriranog optičkog demultipleksera.Svaki par podataka se obnavlja pomoću PIN fotodetektora i transimpedansnog pojačivača, ponovo se podešava i prosleđuje izlaznom drajveru.Ovaj modul ima električni interfejs koji se može priključiti na toplo, nisku potrošnju energije i interfejs za upravljanje MDIO.